PROGRAMLI EZAN SAATİ K U L L A N M A   K I L A V U ZU
ÖNEMLİ NOT 
Cihazı çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. 
- Cihazın  fabrika  ayarları  Ankara’ya  göre  yapıldığından,  farklı  yer  ayarı  için 
menüdeki basamakları tekrar girmeniz gerekmektedir. 
- Menüye girmek için SELECT butonuna yaklaşık 3 sn basılı tutulur.  Herhangi  bir 
menüde seçim işlemini tamamlamak, basamak atlamak ya da yapılan işlemi 
onaylamak/kaydetmek için MOD butonu kullanılır. 
-  Herhangi  bir  menü  içerisinde  rakam  artırmak/azaltmak,  seçim  ayarını 
değiştirmek için ↑↓ butonları kullanılır. 
-  ↑↓ butonları, ayrıca Ezan ya da Sela okunurken cihazın sesini açıp kısmayı 
sağlar. 
-  Cihaz, ezan ya da sela okuma vakti girdiğinde, ekranda EZAN OKUNUYOR, SELA 
OKUNUYOR yazarak ezanın/selanın bitmesini bekler. Bu esnada hiçbir şekilde 
cihaza müdahalede bulunamaz, hiçbir menüye giremezsiniz. 
-  Menüye girildiğinde 10 sn boyunca işlem yapılmazsa, cihaz otomatik olarak ana 
ekrana dönecektir. 
-  Ezan  saatinin  arkasındaki  switch  MONİTÖR  konumundayken,  cihazın  dahili 
hoparlöründen ezan sesi duyulur. MİNARE konumundayken ise, ezan sesi cihaza 
bağlanan ampifikatörden gelir. 
-  Ezan saatinin arkasında bulunan 220V girişine amplifikatörünüzü bağlayıp güç 
düğmesini açık bırakırsanız, cihaz amplifikatörü ezan vaktinde otomatik olarak 
açıp ezan bittiği zaman kapatır. 
 
1.  A N A   E K R A N 
Cihazda 2x16 karakterli LCD ekran bulunmaktadır. Cihaz herhangi bir menüde değilken 
(burası Ana  Ekran  olarak anılacaktır)  ekranda sırayla tarih,  saat  vakit  bilgisini,  hicri 
tarihi, cihaza yapılmış olan il ve ilçe ayarını, seçilen il ve ilçeye göre o günkü vakitleri 
gösterir. 2x16 LCD’li cihazda, gösterim şekli aşağıdaki sıradadır.  İlk ekranda sol üst 
köşede Tarihi, sağ üst köşede haftanın gününü, sol alt köşede saati, sağ alt köşede de o 
anki vakti yazar. Vakitler “SABAH”, “OGLE”, “iKiNDi”, “AKSAM”, “YATSI” olarak, kerahet 
ve diğer vakitler de “GUNES-KER”, “KUSLUK”, “ZEVAL-KER”, “iKiNDi-KER”  şeklinde 
gösterilir. 
 
-  Ana ekranda iken, ↑(Ezan) veya ↓(Sela) tuşlarına basarak anlık olarak ezan veya 
sela okutabilirsiniz. Durdurmak için MOD tuşuna  basınız. 
-  Yine ana ekranda iken (anlık ezan ya da sela okuma modunda değilse) MOD 
tuşuna her basıldığında cihaz, arkasında bağlı olan anfiyi açar ya da kapatır. 
 
2.  TARİH S A A T  A Y A R I 
-  Ana ekranda iken SELECT butonuna yaklaşık 3 sn basılı tutarak Menüye girin. 
-  Tarih Saat Ayarla kısmında MOD tuşuna basarak tarih saat ayarına girin ve ↑↓ 
tuşları ile sırasıyla gün, ay, yıl, saat ve dakika ayarını yapınız. En son adımda MOD 
tuşuna basarak kaydediniz. 
 
3.  İL - İLÇE SEÇİMİ 
-  Menüye girin 
-  Select tuşuna  basarak  İL-İLÇE AYARLA  menüsüne gelin ve MOD tuşu ile ayar 
ekranına geçin. 
-  ↑↓ tuşları ile il seçimi yapın.  MOD tuşuna basarak ilçe seçimine geçin. ↑↓ 
tuşları ile ilçeyi seçtikten sonra MOD tuşuna basarak kaydedin. 
 
4.  OTOMATİK YAZ SAATİ AYA R I 
-  Menuye girin. 
-  Select tuşu ile OTOMATİK YAZ SAATİ AYARLA menüsüne gelin ve MOD tuşu ile 
ayar ekranına girin. 
-  ↑↓ tuşları ile AÇIK veya KAPALI seçilir. 
-  Bu  ayar AÇIK olarak seçeneğinde cihaz yaz saati uygulamasını otomatik olarak 
ayarlar. KAPALI  seçeneğinde cihaz size tekrar GMT ayarını sorar, bu ekranda 
ülkemizde  o  anda kullanılan  saat  dilimini  KIŞ  için +2,  YAZ  için  +3  olarak 
ayarlamanız gerekmektedir. Yanlış saat dilimi ayarlarsanız namaz vakitleri de 1 
saat ileri ya da 1 saat geri olarak hesaplanacaktır. Bu aşamadan sonra doğru saati 
kendiniz ayarlamalısınız.  
5.  R A M A ZA N   M O D U A Y A R L A 
-  Menuye girin. 
-  Select tuşu ile RAMAZAN MODU AYARLA menüsüne gelin ve MOD tuşu ile ayar 
ekranına girin. 
-  ↑↓ tuşları ile AÇIK veya KAPALI seçilir. 
-  Bu  ayar AÇIK olarak seçeneğinde cihaz Ramazan Ayı’nda sabah ezanını imsakta 
okur. 
 
6.  S E L A  M O D U   A Y A R L A 
-  Menuye girin. 
-  Select tuşu ile SELA MODU AYARLA menüsüne gelin ve MOD tuşu ile ayar 
ekranına girin. 
-  ↑↓ tuşları ile AÇIK veya KAPALI seçilir. 
-  Bu ayar AÇIK olarak seçeneğinde cihaz cuma geceleri ( perşembe günleri yatsı 
ezanından önce ) sela okur. 
-  Ayarı AÇIK olarak seçip MOD tuşuna basarsanız, cihaz Cuma gecesi okunacak 
selanın, yatsı ezanından kaç dakika önce okunacağını sorar. Burada 1 ile 30 dk 
arasında  ↑↓ tuşları ile  ayar  yapabilirsiniz. Dakika ayarlandıktan sonra MOD 
tuşuna basarak kaydedin. 
-  Cuma  günü  öğle  ezanından  1  saat  önce okunacak  sela,  bu  seçeneklerden 
etkilenmez. 
 
7.  İMAM SEÇİMİ 
Cihaz içerisinde ezan ve sela okuyan birkaç imam kayıtlıdır. İsteğinize göre Ezan ve 
Selayı ayrı ayrı imamlardan okutabilirsiniz. 
-  Menüye girin. 
-  Select tuşu ile İMAM SEÇİMİ menüsüne gelin ve MOD tuşu ile ayar ekranına 
girin. 
-  Cihaz, ekrana gelen imamdan ezanı otomatik olarak okutmaya başlayacaktır. 
↑↓  tuşları  ile  Ezan  okuyacak  imamı değiştirebilirsiniz.  İstediğiniz  imamı 
seçtikten sonra MOD tuşuna basarak sonraki ekrana geçiniz. 
-  Ezandan sonra okunacak Ezan duasını bu aşamada ↑↓ tuşları ile AÇIK ya da 
KAPALI durumuna getirebilirsiniz. MOD tuşu ile ayarı kaydedip devam edin. 
-  Sela okuyacak imamı da ↑↓ tuşları ile seçip MOD tuşuna basarak kaydedin. 
 
8.  HOPARLÖR / ANFİ SES A Y A R I 
Cihaz arkasında anfiye bağlantı soketinin yanında bir adet ses ayarlama düğmesi vardır. 
Bu düğme dışında, cihazın hoparlöründen okunan ezan/sela sesini ve anfiye giden sesi 
dijital olarak bu menüden de ayarlayabilirsiniz. Burada yapılan ayar hem anfi girişini 
hem de cihaz hoparlör sesini etkileyecektir. 
-  Menüye girin. 
-  Select tuşu ile HOPARLÖR / ANFİ SES AYARI  menüsüne gelin ve MOD tuşu ile 
ayar ekranına girin. 
-  Ekranda o andaki kayıtlı olan ses ayarını gösteren bir çubuk görünecektir.  
-   
-  ↑↓  tuşları  ile  ses  yüksekliğini 0-7  arasında  ayarlayabilirsiniz.  Bu  esnada 
hoparlörden otomatik olarak ezan okunacaktır. İstenilen ses seviyesi seçildikten 
sonra MOD tuşuna basarak kaydedin. 
 
9.  VAKİT/DAKİKA DÜZELTME 
Cihaz, vakit hesaplamalarını %99 Diyanet uyumlu olarak hesaplamaktadır. Ancak olası 
(menüde  uygun  bir  ilçe  bulunamaması  gibi)  durumlarda,  vakitlerde  oluşabilecek 
hesaplama hatasının düzeltilmesi için kullanılır. Her vakit için ayrı ayar yapılır. 
 
* * *  EZ A N S I Z   M O D E L * * * 
Cihazın Ezansız olan modelinde, Ezan okuma özelliği yoktur. Dolayısıyla üstte anlatılan 
7. Ve 8. Maddelerdeki menüler de yoktur. Sadece vakit girmeden belirli bir süre önce 
cihaza bağlı olan Anfiye enerji verir ve merkezi sistemden okunan Ezan bitinceye kadar 
(cihazda ayarlanan Ezan Süresi kadar) anfiyi açık tutar. Ezan süresi bitiminde anfiyi 
kapatır. Bu cihazın menüsünde Ezan/Sela Süresi ayarla bölümü vardır. 
Bunun için; 
-  Menuye girin. 
-  Select tuşu ile EZAN/SELA SURESi AYARLA menüsüne gelin ve MOD tuşu ile ayar 
ekranına girin. 
-  ↑↓ tuşları ile ezan/sela vakti girmeden kaç dk önce anfinin açılacağını  01-30 
dakika arasında  ayarlayın.  (Varsayılan olarak 2 dk dır)  MOD tuşuna  basarak 
kaydedin. 
-  Ezan/Sela Süresi ayarı ekrana gelir. ↑↓ tuşları ile ezanın kaç dakika boyunca 
okunabileceğini 01-30  dakika arasında  ayarlayın.  (Varsayılan olarak 10  dk dır) 
MOD tuşuna basarak kaydedin. 

 

Pdf İndir

EZAN SAAT ÇEŞİTLERİ ÇEŞİTLERİ